Klub mecenášů Člověk a Víra

 

Vážení podporovatelé a přátelé,

uplynulo už devět let od chvíle, kdy se první skupinka fotografů označila názvem Člověk a Víra a začala dokumentovat duchovní obřady v pražské katedrále sv. Víta. Od té doby se mnoho událo.

Pro křesťanské fotografy jsme založili spolek, který dnes žije více než kdy dřív. Sdružuje nyní na sto padesát aktivních fotografů nejen z České republiky a Slovenska a vedle nich i řadu přátel a rodinných příslušníků.

Naše cíle - šířit evangelium obrazem, povznést obrazovou kvalitu křesťanských médií a podrobně dokumentovat krásu i rozmanitost života církve – se nám daří naplňovat v hojné míře. Doposud naši fotografové zaznamenali více než 12 tisíc jednotlivých náboženských akcí a tento počet neustále stoupá. Výstavy duchovních obrazů spolku Člověk a Víra rostou v diecézích jako houby po dešti.

Naší práci se opakovaně dostává upřímného ocenění na všech úrovních náboženského života, od vysoce postaveného kléru přes křesťanské novináře až po četné farnosti, věřící – a dokonce i nevěřící.

Fotografickou práci pro spolek Člověk a Víra vnímáme jako službu Bohu. Pracujeme zdarma a neustále děkujeme, že jsme byli k této službě pozváni. Ze skupiny kdysi cizích lidí se vlivem sdílené služby stala velká radostná rodina, která u svých členů prohlubuje nejen fotografické znalosti, ale především jejich osobní víru.

Fotografové spolku Člověk a Víra i nadále budou pracovat bez nároku na honorář a spolek nemá a nebude mít zaměstnance. Přesto s sebou naše dobrovolnická činnost nese nutné náklady, které musíme hradit. Prostředky, které tímto způsobem získáme, investujeme do rozvoje webových stránek, k úhradě stávajících nákladů spojených s provozem webu, k organizaci workshopů pro nové fotografy, k rozšíření výstavních možností a k úhradě cestovních nákladů našich členů při dojíždění do oblastí, které dosud nejsou dostatečně pokryty vlastními fotografy. Také pořádáme dvakrát do roka víkendové setkání – jedno fotografické a jedno duchovní. Každoročně pořádáme v listopadu mši svatou na nejsvatějším místě České republiky, v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta při příležitosti vernisáže nového ročníku výstav. Mše se účastní i naše rodiny.

Až doposud byla naše činnost financována především z příspěvku České biskupské konference a z ojedinělých darů drobných dárců. V letošním roce jsme se rozhodli učinit zásadní krok, který přispěje k dlouhodobé stabilitě spolku Člověk a Víra a otevře nám dveře k naplňování dalších, dosud nerealizovaných možností. Jednou z nich je naše expanze zahraničí, v současnosti na Slovensku a v Egyptě – ale i tam pracujeme zdarma.

Tím krokem je zavedení vícezdrojového financování. Proto zakládáme Klub mecenášů Člověk a Víra a v něm sdružujeme ty naše příznivce, kteří podpoří naši práci pravidelným zasíláním částky alespoň 5 tisíc korun ročně. Samozřejmostí je potvrzení o daru pro daňové účely či možnost propagace firmy s odpovídající fakturou.

Vážíme si Vaší podpory a zveme Vás – připojte se k naší velké rodině, přidejte k naší práci svůj díl. Budeme rádi, pokud se k nám připojíte na našich setkáních, vernisážích na Pražském hradu či jinde v republice či zdarma využijete našich interních fotografických kurzů.

Staňte se mecenášem spolku Člověk a Víra.

Plný text dopisu v PDF

 

Roman Albrecht
předseda spolku